Богато момиче

Богато момиче

 

Одит на сайта и предложения за повишаване на онлайн продажбите.

Извършихме цялостен преглед на сайта – функционалности, категории, продуктова страница, презентиране на продуктите, маркетинг, check-out, доставка и връщане. Предложихме конкретни мерки за повишаване на продажбите и подобряване на представянето на продуктите.

Резултат – фокусиране на енергията върху конкретни дейности, които повишават продажбите.