Стартиране на бизнес и откриване на нова фирма в Румъния, Гърция и Македония

  1. Избор на вариант за развитие извън България
  2. Заедно с нашите клиенти обсъждаме стратегия за стартиране на бизнес в съседните страни като ги съветваме за предимствата и недостатъците на различните варианти. Откриване на нова фирма, дъщерно дружество, данъчно представителство или търговски представител са сред предпочитаните опции. Всяка страна има особености и от нас ще получите професионална консултация, на базата на която дълго време ще извършвате печеливша търговска дейност в чужбина. Наши клиенти направиха своя избор след среща с нас, като предпочетоха различни варианти за отделните държави.

  3. Извършване на всички дейности по стартиране на бизнес в съседните страни и осигуряване на надеждни адвокатски, счетоводни и административни услуги
  4. На база взетото решение пристъпваме към извършване на дейности по учредяване на нова фирма или представителство. Ние пътуваме вместо клиентите и използваме нашите надеждни и проверени контакти за извършване на адвокатски, счетоводни и административни дейности в съответната страна на разумни цени. Нашите клиенти и до днес използват предоставените от нас кантори за управление на своята търговска дейност. За наши клиенти успешно сме учредявали търговски дружества в Румъния, Гърция и Македония.

  5. Откриване на нови търговски обекти, легализиране на дейността им и синхронизация с българското седалище
  6. Ние намираме подходящите търговски обекти в чужбина, обсъждаме ги с нашите клиенти и договаряме отлични условия по договора според местното законодателство. Съдействаме за синхронизация дейността на новата фирма с вече наложените процедури на българската фирма – майка. Допълнително, помагаме и за адаптация на дейността с местното законодателство. Активно съдействаме в подготовката на фирмените мениджъри за управлението на новото дружество и познаването на местните правила, в подбора на персонал и изграждането на местен екип. Практически извършваме всички дейности по стартиране и управление на фирма в Румъния, Гърция и Северна Македония. Посочените дейности сме извършвали многократно, а постигнатите обороти на нашите клиенти са в милиони евро.