Повишаване на онлайн продажбите

  1. Преглед и оценка на сайта и продуктовите страници
  2. Проверяваме как се позиционира сайта Ви при търсене на продуктите в Гугъл и скоростта на зареждане, при това на различни устройства (desktop, мобилно устройство). Правим пълен преглед на основните страници на сайта и на продуктовите страници. Анализираме представянето на информацията, до колко е ясна и разбираема за клиента, лесно ли се намира всеки продукт, презентирането на продуктите на продуктовите страници, наличието на достатъчно информация и снимки за вземане на решение за покупка и др. Изготвяме оценка и правим препоръки за подобрения, които може да повишат продажбите онлайн до 30%.

  3. Подобрения в етапите за завършване на поръчка
  4. Правим онлайн поръчка и с нашия професионален опит проследяваме етапите по нейното завършване (check-out). Лесно ли е за клиента да завърши своята поръчка, колко време и колко клика на мишката са необходими, начините за плащане и доставка адекватно ли са описани и т.н. Именно завършването на поръчката често е момента на отказване на клиента и напускане на сайта. Постигаме до 50% намаляване на отказите от поръчка при check-out.

  5. Маркетинг и клиентско преживяване
  6. Подобно на пазаруването във физически магазин, онлайн пазаруването освен придобиване на определени вещи следва да носи и положителни емоции на клиентите, т.нар. клиентско преживяване. Снимки, описание на продуктите, адекватна подредба на всички елементи в сайта и бързо достигане на нужната информация, вкл. бързо пазаруване са еквивалента на доброто обслужване и добрата организация в един магазин. Предлагаме адекватна подредба на сайта Ви и постигане на удовлетвореност от пазаруването в съчетание с предложения за маркетинг стратегия. В средносрочен план това може да доведе до ръст в онлайн продажбите 20-30%.

  7. Синхронизация на продажбите с физическите магазини
  8. Много фирми разграничават онлайн и офлайн продажбите си в две отделни направления. Значително по-удачно е обединяването на двата канала за постигане на синергия. След консултация с клиентите ни предлагаме различни варианти за използване на онлайн канала за продажби и в магазините, а също така за обучение и информиране на продавач-консултантите във физическите магазини на фирмата. Чрез синхронизация на двата канала за продажби се спестяват разходи за обучение и информиране на персонала, и се увеличават продажбите на фирмата с около 20-40%.