Оптимизация и управление на търговски обекти

  1. Продажбени обучения на персонала
  2. Провеждаме опростени, но силно ефективни продажбени обучения с насоченост към предимствата на Вашите продукти. По този начин съчетаваме продажбени умения, продуктови познания и отношение към клиента. Постигаме ръст в продажбите повече от 20%.

  3. Намаляване времето за обслужване на един клиент
  4. Често фирмите неосъзнато залагат бавни и тромави процедури за извършване на продажби в магазините си. Неоправдано дълго обслужване на един клиент, комуникация с други обекти на фирмата за проверка наличието на артикул, попълване на данни за клиента на хартиен носител или в сложни фирмени системи, ръчно попълване на гаранционни карти и т.н. Ние ще намерим всички слаби места по време на продажбата и ще предложим варианти за оптимизация, които може да спестят 50% от времето за обслужване на един клиент.

  5. Подредба и брандиране на магазина
  6. Извършваме преглед на подредбата във Вашите магазини и предлагаме варианти за подобрения, което ще улесни обслужването и ще увеличи продажбите. Предлагаме и подобрения в брандирането на фирмените обекти с цел повишаване имиджа на марката.

  7. Оптимизация на разходите
  8. Ще анализираме разходите за Вашите търговски обекти и ще предложим начини за тяхното намаляване или запазване на разходите при увеличаване на продажбите. Постигаме запазване на разходите до 25% увеличаване на оборота.

  9. Синхронизация на продажбите в магазин и онлайн
  10. Често срещана грешка е разделянето на продажбите онлайн и в магазин. Обединяването на двата канала за продажби Ви позволява да развиете пълния потенциал на фирмата. Съчетаването на всички продажби в един общ канал улеснява значително обучението на нови служители, информирането на всички продавачи за новите продукти и в крайна сметка увеличава продажбите на фирмата. За наш клиент реализирахме онлайн продажби в магазините на фирмата и постигнахме продажба на артикули, неналични в магазина. Така намалихме площта на обектите и техните разходи с 25%, и увеличихме продажбите с 40%.