Откриване на нови търговски обекти

  1. Търсене на помещения и договаряне на отлични условия
  2. След обсъждане с клиента и определяне на конкретните параметри на подходящите търговски обекти лично извършваме търсене на помещенията в цялата страна. Представяме на клиента до 3 помещения и съдействаме в избора. След това лично договаряме възможно най-изгодните условия по договора, като използваме контактите си в най-големите 45 града на България. Всичко това можем да извършим без нуждата от участие на клиента. Имаме опит в откриването на повече от 50 търговски обекта в страната и чужбина.

  3. Подготовка на помещението и брандиране
  4. Организираме освежаване, ремонт и узаконяване на промените в помещението и съставяне на необходимата документация за функциониране на търговски обекти. Организираме брандирането на обекта и легализацията на фирмени надписи от съответната местна институция в цялата страна.

  5. Подбор и обучение на персонала
  6. Извършваме подбор на персонал, въвеждащо и последващи продажбени обучения. Съдействаме за изготвяне на процедури и материали за обучение на новоназначени служители, организираме продажбени обучения с конкретна насоченост за продуктите на фирмата, откриваме причини за демотивация на екипите, мотивираме персонала. Постигаме добри резултати и формираме продажбени колективи, които успяват да работят заедно дълго време.