Кулински Комерс

 

Пълен преглед на фирмата

 

Преглед на продажбите, брандирането, клиентското обслужване и логистиката на фирмата с цел повишаване на продажбите и оптимизиране на процесите.

Постигнат резултат – конкретни предложения за въвеждане на фирмен софтуер, промени в продажбите и логистиката, чрез които да се постигне ръст от 15% ежегодно.