Office 1 Superstore

 

Извършване на одит на фирмения сайт и определяне на мерки за повишаване на онлайн продажбите.

Постигнат резултат – определяне на слабите места в сайта и причините за относително неголемия брой онлайн продажби. Конкретни мерки и предложения за промени, които да повишат онлайн продажбите с 30%.