Puzzle Brands

 

Проучване на пазара за бизнес софтуер и избор на ERP система за внедряване

 

По предварително зададени критерии от възложителя беше направено проучване на ERP системите, предлагани на пазара в България, както и на фирмите внедрители. Съставихме списък с повече от 25 ERP системи, след което започнахме комуникация с техните внедрители за съвместимост със зададените критерии.

Така бяха избрани 4 фирми (short list) за извършване на демонстрации по допълнителни специфични показатели и конкретни файлове на възложителя. След презентациите на 4-те ERP системи беше извършена атестация и окончателна селекция по критерии и теглови коефиценти. На възложителя беше предоставен оценъчен файл с обективна подробна информация и финална селекция.

Резултат – следствие на извършените дейности възложителят получи сравнение на наличните ERP системи по всеки един от зададените критерии и окончателна оценка с резултатите от демонстрациите, което му помогна да направи информиран и обоснован избор на ERP система.