Eurostill small logo

Eurostill

 

Управление на търговския отдел на фирмата, структуриране дейността на търговците, процедури за повишаване на продажбите.

Извършихме одит на всички процеси, свързани с продажбите – търсене на клиенти, офериране, договаряне и сключване на договор, транспорт, складиране и доставка на продуктите до клиента, разнос и монтаж, гаранционна поддръжка, дистрибуторска мрежа и много други. Установена беше нуждата от имплементиране на нов по-адекватен софтуер (ERP система). Предложихме промяна в дейността на търговците с цел по-добро фокусиране изцяло върху продажбите.
Извършихме ревизия на условията и договорите за дистрибуция, създадохме изцяло нови договори за разнос и монтаж на врати.

Резултат – предефиниране на дейностите в търговския отдел за повишаване на продажбите, сключване на договори с дистрибутори и монтажни фирми.