ИТТ България

 

Извършване на одит в 15 от фирмените магазини

 
Извършените одити бяха направени по предварително зададени конкретни параметри.

Постигнат резултат – предоставяне на подробна и адекватна информация, свързана с продажбите, брандирането, обектите и организационната структура.
 

Експанзия на фирмата в съседните страни

 
Учредяване на нови дружества в Румъния и Македония, изграждане на местен екип на фирмата в Румъния, Македония и Гърция, търсене на търговски помещения и други бизнес дейности.

Постигнат резултат – създадени нови дъщерни дружества в Румъния и Македония, осигурен опитен и надежден персонал с повече от два езика в Румъния и Македония, надеждно правно и счетоводно обслужване, и много други. По този начин фирмата получи достъп до нови пазари с повече от 20 млн. нови клиенти.