The River Complex

The River Complex

 

Проучване на пазара за ресторантски и хотелски бизнес софтуер, избор на PMS система за внедряване в нов хотелски комплекс и интегрирана с хотелския сайт.

По задание от възложителя извършихме проучване на подходящите бизнес софтуери за единно управление на хотелски комплекс – ресторант, басейн бар, пиано бар, хотел и СПА. Изготвихме и задание за изработка на хотелски сайт, свързан с резервационните платформи. Задълбочено се запознахме с нуждите и изискванията на клиента, изготвихме файл с критериите към системата, установихме комуникация с фирмите, предлагащи PMS системи и изработка на хотелски сайт. След първоначална оценка по зададените критерии продължихме комуникацията с 4 фирми за финален избор на система, сключване на договор и имплементация.

Резултат – на възложителя беше презентирана една софтуерна фирма, която в пълна степен покрива изискванията му. Изработка на хотелски сайт по задание, интегриран със Smart PMS, която да управлява заведенията и хотела, вкл. отоплението и паркинга.