Optimizarea și gestionarea magazine de vânzare cu amănuntul

  1. Revizuirea și evaluarea tuturor proceselor din magazinul de vânzare cu amănuntul
  2. Facem o vizită la fața locului la fiecare dintre magazinele dvs. de vânzare cu amănuntul și monitorizăm cu atenție procesele – aspectul exterior al personalului, întâmpinarea și deservirea clienților, vânzări, modelarea vânzării, despărțirea de clienți. De asemenea, analizăm locația spațiului comercial, brandingul exterior, dispunerea produsului în punctul de lucru, igiena, adecvarea software-ului companiei (ERP) și multe altele. Pe baza observațiilor și a analizei, facem propuneri de optimizare, îmbunătățiri ale managementului și creșterea profitului fiecărui obiect. Realizăm o creștere între 10-50%. Obținem o creștere între 10-50%.

  3. Selectarea și instruirea personalului
  4. Realizăm recrutare de personal, instruire introductivă și de perfecționare în vânzări. Oferim asistență în elaborarea de proceduri și a materiale de instruire pentru noii angajați, organizăm traininguri de vânzare cu orientare concretă către produsele companiei, descoperim cauzele demotivării echipelor, motivăm personalul. Obținem rezultate bune și formăm echipe de vânzări care lucrează împreună timp îndelungat.

  5. Elaborarea și impunerea de proceduri de creștere a vânzărilor
  6. Pe baza observațiilor și analiza punctelor de desfacere, elaborăm propuneri de schimbări în modul de lucru al angajaților. Reducerea activităților inutile, accelerarea deservirii clienților, cunoașterea etapelor vânzărilor și aplicarea lor corectă, vânzarea încrucișată, o atitudine pozitivă față de clienți și cunoaștere excelentă a produselor sunt principalii factori care determină creșterea vânzărilor. Pentru clienții noștri am obținut o creștere a vânzărilor cu 45%.

  7. Pregătirea schemelor de bonusuri și a procedurilor de control
  8. Crearea de reguli ale companiei nu este o măsură suficientă pentru punerea lor în aplicare. Elemente deosebit de importante pentru respectarea regulilor companiei sunt motivarea și controlul personalului. Motivația se obține, de obicei, printr-un mediu de lucru pozitiv și o remunerare adecvată, iar controlul se realizează printr-un management de succes și monitorizare periodică. Facem propuneri specifice pentru stabilirea onorariilor consultanților de vânzări pe baza rezultatelor obținute, precum și cu privire la măsuri adecvate de monitorizare. Pentru clientul nostru am elaborat o schemă de bonusuri pentru consultanții de vânzări și pentru angajații depozitelor pe baza rezultatelor obținute, ceea ce a dus la o creștere a rezultatelor individuale cu 13%.