Cuclo.bg

 

Auditul tuturor proceselor de afaceri ale companiei și propuneri de optimizare.

Am revizuit procesele de achiziție de material, procesul de producție, ambalare și etichetare, depozitarea produselor finite, transport, livrare către client, activități de marketing pentru vânzări și publicitate, promoții, optimizarea cheltuielilor companiei, și altele.

Am descoperit elemente care aveau nevoie de îmbunătățiri, de exemplu materialele utilizate in producție, ambalajul, prețul de achiziție a materialelor precum și prețul producerii produsului finit. De asemenea, am descoperit posibilități de optimizare a logisticii, cum ar fi folosirea serviciilor exterioare de logistică, precum order fulfillment.

Rezultat – În urma auditului și a propunerilor făcute, compania și-a restructurat activitățile, ceea ce a dus la reducerea costurilor pentru producție, depozitare și transport, precum și pentru unele servicii externe.
În plus, au început negocierile pentru utilizarea serviciului order fulfillment de către furnizor extern, care va atenua volumul de muncă al personalului.