Viscom.bg

Activități desfășurate:

Am urmărit vânzările magazinelor firmei și ale reprezentanților de vânzări. Am făcut propuneri specifice pentru creșterea vânzărilor, precum și pentru crearea unei platforme de vânzări online (site B2B), conectată la sistemul ERP al companiei. Am discutat strategia de marketing pentru următoarele 12 luni.

Am revizuit logistica companiei pentru toate obiectele/magazinele și am făcut propuneri concrete pentru optimizarea proceselor logistice în scopul facilitării serviciilor furnizate clienților și pentru o poziționare adecvată a companiei ca lider de piață.

Rezultat – după efectuarea unui audit, au fost identificate măsuri de îmbunătățire a metodelor de vânzare și s-a efectuat deschiderea canalului pentru vânzări online. Au fost întocmite etape concrete pentru punerea în aplicare a măsurilor. Împreună cu optimizarea logisticii, toate măsurile au condus la consolidarea poziției de lider a companiei.