Viscom.bg

Извършени дейности:

Проследихме продажбите в обектите на фирмата и на търговските представители. Направихме конкретни предложения за повишаване на продажбите,
както и създаване на онлайн платформа за продажби (b2b web site), свързана с ERP системата на фирмата. Обсъдижме маркетинг стратегията за следващите 12 месеца.

Извършихме преглед на фирмената логистика във всички обекти и направихме конкретни предложения за оптимизиране на логистичните процеси с цел по-лесно обслужване на клиентите и адекватно позициониране на фирмата като лидер на пазара.

Резултат – след извършен одит бяха определени мерки за подобрения в продажбените методи и отваряне на канала за онлайн продажби. Бяха създадени конкретни етапи за реализация на мерките. Заедно с оптимизацията в логистиката всички мерки водят до затвърждаване на лидерската позиция на фирмата във виском сектора.