Магазин за мебели МебелМаг

 

Пълен преглед на всички процеси във фирмата – предлагани продукти, продажби в магазини, клиентско обслужване, брандиране, онлайн продажби, кол-център, администриране на поръчките, рекламации, логистични процеси и доставка до клиента. След анализ на фирмените процеси предложихме конкретни мерки за подобрения на всяка дейност, като крайната цел беше увеличаване на продажбите и подготовка на логистиката за посрещане на увеличените обеми.

Постигнат резултат – за срок от 12 месеца постигнахме 100% ръст в продажбите чрез интегриране на нова ERP система, подобрения в логистиката, увеличаване на продуктовия асортимент, продажбени обучения, улеснени процедури за вземане на поръчка, подобрения в сайта, извършване на онлайн продажби във физическите магазини, организиране на доставки със собствен транспорт и много други.

За повишаване рентабилността на компанията предложихме нови бонусни схеми за формиране на заплащането на различните категории служители на база постигнати индивидуални резултати, което доведе до повишаване на личните резултати във фирмата. Разбира се, не сме забравили и cost-saving. Ревизирахме всички постоянни разходи на фирмата, предоговорихме някои от тях, а други оптимизирахме. По този начин за срок от 12-14 месеца увеличихме нетните приходи на фирмата с около 120%.