12 Full House Logo

Мебели пълна къща

 

Оптимизиране на процесите във фирмата и повишаване на продажбите.

Извършихме одит на сайта на фирмата (онлайн канала за продажби), както и на продажбите в магазините. Организация по категории, продуктова страница, презентиране на артикулите, промоции, доставка и връщане имаха нужда от подобрения. В магазините на фирмата бяха констатирани пропуски, които са пряко свързани с продажбите. Предложихме реорганизация на някои логистични процеси, оптимизация в склада и транспорта, както и подобряване на финансовите доклади и анализи.

Резултат – постигнахме подобрение в цялостната дейност на фирмата и мениджмънта. Повишаване на онлайн продажбите, по-добро обслужване в магазините, по-малко залежала стока в склада и намаляване на брака, по-бързи процеси по приемане и издаване на стока, оптимизирана доставка, по-добра отчетност и контрол на финансовия поток.